page.php

What’s new

ADA newsletter:

fridasjostam_jpg_390x1000_q85

Hallå där Frida Sjöstam!

Du är arkitekt med starka känslor för Göteborg. Vad tycker du om Stadshjulet som byggnadsnämnden nu klubbat igenom?

- Det står för en irriterande fokusförskjutning. För vad? För vem? För att locka turister? Visst ger turismen ett bra tillskott till staden, men att tro det är en långsiktig lösning tror jag är humbug.

Nyhetens behag kommer att lägga sig och då har vi ett nytt ”pariserhjul”. Är det så kul? Idén med en attraktion är dock bra, och om det nu nödvändigt skall vara ett hjul som triggar rörelse  och lockar till stadsupplevelse, varför då inte placera det på Norra  Älvstranden? Här uppstår ju en chans att överbrygga den barriär som älven är idag?
Okej, om då hjulet skall vara en trigger – en indikator på vad som komma skall, liv och rörelse vid vattnet och man vill satsa på en upplevelseinstallation – så borde det få en intressantare funktion, bli del i stadsutvecklingen genom en mer spännande placering och framför allt bättre estetik. Varför ger man staden ytterligare ett ”pariserhjul”. Ett sådant enormt hjul var landmärke i Göteborg för länge sedan, nu har andra attraktioner på Liseberg vuxit om och det finns redan ett London Eye. Ge Göteborg något eget, något som signalerar framåtanda och vision. Varför inte sammankoppla behovet av ytterligare infrastruktur med en hisnande upplevelse!

Men är det inte en kul idé att kunna åka pariserhjul mitt i stan? Den där platsen framför Operan är ju stendöd idag?

- Det är en jätterolig idé, perspektiv från ovan är alltid spektakulärt. Hade det varit ett enormt vindkraftverk man kunde åka i, eller att hjulet i sig alstrade massa energi. Bättre upp tycker
jag, vi borde kräva långt mer innovativa idéer.
Vad tycker du är det bästa man kan göra, långsiktigt, av platsen framför Operan?
- Området måste ingå i en helhetsvision av båda älvstränderna, och hela staden. Men varför inte blanda upp finkulturen med en annan sorts kultur, kanske ett utomhusbingo! Ta in vattnet runt operahuset så att det verkligen ser ut som en båt! Ärligt talat är det är svårt att säga specifikt vad den platsenbehöver utan att veta vad som händer i resten av området.

Hur tycker du stan har hanterat planeringen av Södra Älvstranden?
Bra start, att vända på steken och inte låta entreprenörer, byggherrar och markägare uppföra något för att sedan fylla det. Utan först höra med medborgarna, uppblandade med representanter från
olika  skrån med både erfarenhet och nytänkande. Denna dialog har dock  hamnat lite i skymundan med de fyra, i mitt tycke ganska bleka, förslag som blev nästa stegs resultat. Var hamnade egentligen alla de  uppslag och idéer som kom fram under det första arbetet?
Nu, fyra år senare, står man fortfarande lite och stampar. Demokratiska processer i all ära, men var finns de stora visionerna, var finns öppenheten för influenser från andra länder och från den
professionella yrkeskåren?
Tycker det saknas ett större helhetsgrepp, lite för många pusselbitar utan större sammanhang. Vem har ritat de byggnader vi nu ser på illustrationer över Skeppsbron? Om man inte har tillit till yrkesprofessionen, som faktiskt har kunskap att tolka och gestalta önskemål, skulle förmodligen bilburna ena dagen önska snabba leder och parkeringar, för att nästa dag, då samma personer är fotgängare, enbart vilja ha gågator – på samma plats.

Om du fick fria händer att planera Södra Älvstrandsområdet, vad skulle du göra då?
Förkorta avstånden mellan centrum och hela Hisningen genom snabba och miljövänliga kommunikationer, kanske till och med luftburna. Sen skulle jag skynda långsamt, genom att inte planera hela Södra Älvstranden på en gång, se större, hela staden, och påbörja omläggning och byggnation på flera platser som sedan flätas ihop. En urban stad växer upp utifrån människans vidare engagemang. Jag skulle blanda Göteborgs industristil med ny modern arkitektur.
Planera in en jämn fördelning av billigt och dyrare boende, bygga fantastiska boendeformer vid vattnet. Och så skulle jag bjuda in olika arkitekter, planerare, studenter och medborgare för att få ännu mer input och inspiration. Se till att en hög vision uppehålls och att medborgarröster blir hörda, men framför allt att förtroendet för mig som stadsarkitekt är starkt förankrat.

Fotnot: Byggnadsnämnden har sagt ja till Stadshjulet som är 60 meter högt och har 42 inglasade gondoler. Det ska vara öppet året runt med biljettförsäljning i Älvrummet. Enligt planerna ska det placeras på Kanaltorget framför Operan och öppnas i mitten av juli. Huvudman Gbg & Co. Läs mer om Frida Sjöstam

idepedia.se

365 saker

idepedia