Installation Röda Sten

A project in collaboration with  Markus Degerman about the entrenceroom at Röda Sten.

Our work was about using the underlying value built  in, in a design, a material  or in a certain idiom.

Vårt arbete som handlar om att använda de underliggande betydelser som ett visst formspråk eller helt enkelt en estetik bär med sig som ett material i sig.

Röda Sten är både som byggnad och genom sitt innehåll som konsthall en plats där man vid interiörförändringar mer än på många andra platser måste fråga sig vad det man lägger till kommer att få för betydelser. Dels är det ett sammanhang som är tacksamt på så sätt att det är rum där det är meningen att man ska fundera på vad olika saker betyder och dels är det en miljö som mer generellt är av en sådan särart att det är svårt att byta ut något utan att det syns.

Vårat bidrag skall inte skulle vara så beroende av en speciell formgivning eller funktion i rummet i övrigt. Istället har vi arbetat med att försöka tillföra rumsliga objekt som ska kunna klara sig på egen hand och både tåla miljön som det är men också de eventuella förändringar som kan ske i framtiden.